Onsoverbetuwe.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Ons Overbetuwe - WegWijs in eigen dorp
Organiseer jij een leuke activiteit?
In de agenda op Onsoverbetuwe.nl vind je wekelijks vele activiteiten. Sta je al ingeschreven en organiseer je een leuke activiteit in je wijk of dorp? Stel dan buurtbewoners op de hoogte ervan en zet het ook in de agenda via de blauwe knop hieronder. Heb je nog geen profiel? Schrijf je dan eerst in.

UitgelichtGids

Ik ben schrijfster (van o.a. "Positiefjes", gedichten, positieve bewustwordingsteksten), kunstenares (ik teken, schilder, beeldhouw en boetseer en ik onderscheid me met mijn kleurrijke en veranderbare "Color Square"-kunst en ik maak ook voelbare kunst voor blinden en slechtzienden), muziekdocente en inspirator. Ik kan ook creatieve of muzikale workshops verzorgen, of een avondvullend programma voor gezelschappen, waarin ik wat vertel, laat zien, gedichten voordraag, zing en het publiek uitdaag om ook creatief en/of muzikaal te denken/doen.
Onder ´redactie Overbetuwe´ worden berichten geplaatst door onze buurtverbinders en reporters die ons worden toegezonden of die algemeen over organisaties en activiteiten gaan.