Onsoverbetuwe.nl

Inloggen of inschrijven

Een kletspot voor De Herbergier – Of je het nu (nog) weet of niet (meer), we kletsen allemaal graagNu ik de titel heb geschreven vind ik het een heel mooi moment voor dit artikel. De Herbergier - kerst…

Ontmoeten in de Herbergier. Benieuwd wie of wat het is, google ik en kom ik op de site van de Herbergier in Elst terecht. Een kleinschalige woonvorm in de wijk Westeraam. Voor mensen met geheugenproblemen een warm en veilig thuis. Hier vindt ook ontmoeten plaats. Ontmoeting van zorgvraag en aanbod. Ontmoeting van mensen die eerst alleen woonden en nu samen met anderen een (t)huis delen. Ontmoeting met nieuwe interesses, activiteiten en talenten. En ont-moeten. Niet meer moeten. Maar mogen.

Een leuke plek om extra klets- ideeën te halen uit de vragen en dilemma’s van de kletspot.


Dank je wel aan Hester, buurtverbinder, voor het contact maken en uitdelen van de kletspot.