Menu
Terug

Nieuws:

Overbetuwe Bruist op het mini festival Kernen in de Kik

Merijn van der Mooren, (Gemeente Overbetuwe)
12 oktober 2017 , 4x gelezen

Opzaterdagmiddag 21 oktober laten dertien maatschappelijke initiatieven de krachtvan de kernen van Overbetuwe zien. Dit gebeurt op het minifestival ‘Kernen in deKik’. Deze maatschappelijke initiatieven hebben gebruik gemaakt van eeneenmalige subsidie om inwoners te stimuleren goede ideeën ten uitvoer tebrengen. Op het mini-festival ‘Kernen in de Kik’ laten de initiatiefnemers zienwat, hoe en waarom zij aan de slag zijn gegaan in hun dorp. Het minifestivalKernen in de Kik is bedoeld voor alle inwoners van Overbetuwe die afgelopenjaar vrijwillig hebben bijgedragen aan het krachtiger maken van de eigendorpskern. Met het minifestival wil de gemeente jullie waarderen en inspireren.Behalve de mooie voorbeelden van de dertien initiatieven staat er ook muziek entheater op het programma, je kunt je laten masseren en er zijn hapjes endrankjes. Dus ben je betrokken bij een initiatief, lid van de dorpsraad ofwijkplatform, doe je het beheer van de speeltuin, zit je in het bestuur van hetdorpshuis of maak jij je dorp krachtig op een andere manier? Van harte welkom!En kom gezellig samen met de andere mensen met wie je samenwerkt om jullie dorpnog leuker, sterker en aantrekkelijker te maken. Kernen in de Kik vindt plaatsin Theater de Kik, Dorpsstraat 39 in Elst, van 14.00 tot 18.00 uur op zaterdag21 oktober. De toegang is gratis, wel graag aanmelden via http://www.formdesk.com/gemeenteoverbetuwe/kernen 

Reacties