Menu
Terug

Nieuws:

Railterminal stap dichterbij

Karen van Rijsewijk, (Gemeente Overbetuwe)
17 januari 2018 , 4x gelezen

Het college van Overbetuwe en de Provincie Gelderland hebben afspraken gemaakt over de aanleg van een railterminal langs de Betuweroute, tussen Valburg en Reeth.

De afspraken  zorgen voor het gewenste evenwicht tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid in het gebied bij afslag 38. De afgelopen maanden hebben Overbetuwe en de provincie intensief gesproken over de randvoorwaarden voor de bouw van een railterminal. Het resultaat daarvan is de overeenkomst die vandaag is vastgesteld.

De afspraken zorgen ervoor dat de leefbaarheid in het gebied op zijn minst gelijk blijft, en zo mogelijk verbetert. Er zijn ook extra maatregelen opgenomen voor omwonenden. Zij hebben de afgelopen jaren hun directe omgeving al flink zien veranderen door de komst van onder meer de Betuweroute, Park15 en windmolens.
     
 De provincie legt een stevige groene wal aan om het zicht en geluid van de railterminal weg te nemen en er komt een nieuwe weg waardoor er geen doorgaand verkeer meer door Reeth komt. Ook wordt het groene gebied tussen de Betuweroute en Elst verbeterd. Daarvoor krijgt de gemeente 4,5 miljoen euro. De gemeente vraagt de provincie nu om een inpassingsplan te maken.

Waarom een railterminal?

De railterminal Gelderland (RTG) is een belangrijke schakel in de logistieke corridor die de provincie samen met het Rijk wil realiseren. Met de aanleg hiervan krijgt de provincie een plek waar drie soorten vervoer samenkomen: de Betuweroute, de A15 en de Waal. Door de drie vervoerssoorten te combineren wordt dit gebied nog aantrekkelijker als vestigingslocatie voor (logistieke) bedrijven en versterkt het de regionale economie. Daarbij draagt de railterminal bij aan de klimaatdoelstellingen. Vervoer over spoor zorgt voor minder CO2-uitstoot dan over de weg.

Hoe nu verder?

De provincie heeft onlangs besloten om de railterminal aan de noordkant van de Betuweroute te laten komen en te ontsluiten met een nieuwe weg die aan de noordkant parallel langs de Betuweroute loopt.

De provincie gaat nu op verzoek van de gemeente een inpassingsplan maken voor de railterminal. Dit provinciale bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de gekozen plek om de bouw van de railterminal mogelijk te maken. Het ontwerp-inpassingsplan is rond de zomer klaar en wordt dan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere betrokken kunnen hier dan op reageren.

De voorlopige planning is dat de railterminal eind 2020 geopend kan worden.

Reacties