Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

OverbetuweVoorElkaar

Wij faciliteren alle bewoners, die hulp zoeken en aanbieden en organisaties en instellingen in de gemeente Overbetuwe, die te maken hebben met bewoners die hulp- en zorg vragen hebben en met vrijwilligers die die hulp kunnen geven. Wij faciliteren hen met een digitaal platform waarop die vragen en het hulpaanbod samenkomen.


 

Laatste berichten