Menu

Nieuws:

Praatten over 'Ontmoeten in Elst'

Eddie, (Wijkplatform Elst-Zuid)
30 november 2017 , 7x gelezen

Maandag 27 november 2017 zijn maatschappelijke organisaties  en politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan tijdens de thema-avond ‘Sociaal ontmoeten in Elst, nu en in de toekomst’. 

De organisatie was in handen van de projectgroep ‘Sociaal ontmoeten in Elst’ waarin de 3 Elster Wijkplatforms en het initiatief 'Elster Praathuys' zitting hebben. Het doel van de avond was vooral het peilen van behoeften aan een laagdrempelige ontmoetingsplaats in Elst.

De discussie ging o.a. over het intensiveren van verbindingen tussen organisaties, activiteiten en bewoners. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst waren de vertegenwoordigers van organisaties het erover eens dat op dat vlak nog wel winst is te behalen in Elst. 

Een aandachtspunt is ook het vergroten van de zichtbaarheid van activiteiten en organisaties zodat het voor bewoners meer duidelijk is wat ‚Elst’ heeft te bieden.

Tegen die achtergrond wordt in Elst wel een min of meer logische plek met een laagdrempelige toegang gemist. Een plek waarvan niemand het vreemd vindt als je er bent en een consumptie niet verplicht is. Anders gezegd een soort ‚huiskamer’ van Elst waar het prettig is om er te zijn, mensen kunnen worden ontmoet als daar behoefte aan bestaat en organisaties hun producten en activiteiten kunnen presenteren.

De input was veelomvattend. Voor de projectgroep een uitdaging de highlights in beeld te brengen en hierover met organisaties, gemeente en bewoners verder in gesprek te gaan. Wordt dus vervolgd.

Reacties