Overbetuwe


Over OnsOverbetuwe  

OnsOverbetuwe is het online dorpsplein voor, door en met bewoners uit de gemeente Overbetuwe. Voortrekkers zijn een aantal enthousiaste buurtverbinders.

Meer informatie over de mogelijkheden van OnsOverbetuwe staat op de pagina 'Doe je ook mee?'
Op deze pagina geven we meer informatie over de totstandkoming en het doel van OnsOverbetuwe.

Gebruik maken van wat er is
In onze gemeente is al veel: mensen met allerlei talenten, mensen die elkaar willen helpen, spullen om te ruilen of op te halen. We weten niet altijd meer hoe we (nog beter) gebruik kunnen maken van elkaar. Hoe kom je er nou achter wie je waarmee kan helpen en aan wie je hulp kunt vragen, het liefst binnen je eigen wijk of dorp.

Meer betrokkenheid
Binnen en rondom de gemeente Overbetuwe zijn er ook allerlei algemene voorzieningen en activiteiten voor jong en oud. Waar en wanneer dit allemaal plaatsvindt, is niet altijd eenvoudig om te achterhalen. We willen in de toekomst graag meer betrokkenheid met elkaar en met wat er allemaal in de gemeente gebeurt en beschikbaar is.

Een bruggetje naar echte ontmoeting
Die betrokkenheid willen we bereiken door met Onsoverbetuwe een goede mogelijkheid te geven waarmee bewoners elkaar, bewoners en organisaties en organisaties elkaar beter kunnen vinden. Deze website kan een bruggetje vormen om de eerste stap te zetten om elkaar ook in het echte leven te ontmoeten. We vinden het belangrijk om de digitale mogelijkheden zo goed mogelijk in te zetten.

Samen delen, samen doen en samen zijn
OnsOverbetuwe past ook prima in de ontwikkelingen waarbij de gemeente, maatschappelijke organisaties en bewoners anders met elkaar samenwerken. OnsOverbetuwe draagt eraan bij dat bewoners zelf de verbinding dragen en daarbij nauw samenwerken met mensen uit andere dorpen, van andere maatschappelijke organisaties en de gemeente.