Valburg-Homoet


Valburg is een dorp en voormalige gemeente, gelegen in de gemeente Overbetuwe, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp heeft 1784 inwoners.

Homoet is een buurtschap en voormalige heerlijkheid in de gemeente Overbetuwe in Gelderland. Homoet heeft 66 inwoners en ligt tussen het Gelderse Elst en Driel.

Valburg heeft een hervormde kerk met toren uit de 12e eeuw en een standerdmolen, Nieuw Leven, uit de 18e eeuw.

In de zevende eeuw duiken dan de namen van de eerste nederzettingen op, zoals Wulfura (Wolferen) in 673 en Falburc Marca (Valburg) in 793, wat later gevolgd door Euwic Silec (Slijk-Ewijk) en Sethone (Zetten). Valburg bleek toen al een marca of marke geweest te zijn. De marken waren toen kleine bestuurlijke gemeenschappen van vrije boeren, die regelend en besturend optraden bij het gebruik van de markegronden. De hoofdpersoon was een uit hun midden gekozen boermarke, ook wel holtrichter genaamd. Tijdens hun jaarlijkse vergaderingen (holtspraken) hadden alle geërfden stemrecht.

Wapen

Aan de gemeente Valburg werden later nog een paar kleine gemeenten, zoals Loenen en Wolferen en de gemeente Hemmen, toegevoegd, hetgeen in het huidige gemeentewapen, dat in vier vakken (kwartieren) verdeeld is, tot uitdrukking wordt gebracht.

Knillus/ Knilles

Midden in Valburg, vlak bij de kerk, staat Knillus/Knilles. Het is een standbeeldje van een mannetje dat een klomp heeft uitgedaan en deze leegschudt. Dat mannetje moet een reus voorstellen, die volgens een legende samen met zijn twee broers de Waal heeft gegraven en het zand op een hoop heeft gegooid, waardoor de Wageningse berg ontstond.

Toen Knillus/Knilles op een keer zijn klomp vol met zand kreeg, moest die natuurlijk even leeggegooid worden. Hierdoor ontstond toen het heuveltje waar nu de mooie Valburgse molen op staat. Het is de gesloten standerdmolen "Nieuw Leven". Deze ligt aan de rand van het dorp en werd in 1750 gebouwd. Het jaartal in de kapbalken vermeldt 1643, maar dat is vermoedelijk nog afkomstig van de rosmolen die daar voordien stond. De standerdmolens vormen het eerste molentype in ons land dat naar alle kanten met de wind kan meedraaien. Ze zijn geheel van hout opgetrokken en het gehele molenhuis, de kast genaamd, draait om een forse houten spil, zodat de molen steeds met de voorkant naar de wind kan worden gedraaid.

Het team van buurtverbinders komen versterken:
Vind je het leuk om buurtverbinder te worden voor je eigen dorp Heteren?

Is deze omschrijving helder en volledig? Mis je iets? Is er iets veranderd of heb je een andere op- of aanmerkingen, mail dan naar contact@onsoverbetuwe.nl. 

Dank je wel.

Hartelijke groet
De buurtverbinders