Zetten


Aantal inwoners:
Zetten telt 4960 inwoners.

Ligging:
Zetten ligt zuidelijk van Randwijk, tussen de Linge (noord) en de Leigraafseweg (zuid, parallel aan de snelweg A 15) in. Het is een geliefd dorp door de rustige landelijke ligging.

Ontstaan en geschiedenis:
In de Romeinse tijd was de Betuwe frontgebied met de castra, de legerplaatsen, als steunpilaren en de rivieren als natuurlijke barrières in de steeds weer oplaaiende strijd tegen de Germaanse stammen. De oudste punten van vestiging waren de hoogst gelegen plaatsen, de zgn. woerden. In de eerste vier eeuwen na Christus zijn de gebieden rondom Herveld en Zetten centra van bewoning geweest. De gevonden grondsporen van heel kleine woningen, waarvan de wanden uit vlechtwerk bestreken met leem bestonden, getuigen daarvan net als diverse gevonden bronzen voorwerpen. Sethone (Zetten) wordt in 1005 expliciet genoemd in eenoorkonde waarin aartsbisschop Heribert van Keulen de kerk aan het klooster te Deutz gaf. In de vroege middeleeuwen ontstaat een dorp dat is gebouwd op een stroomrug. Eén van de oudste gebouwen is de toren van de Hervormde Kerk uit de 14e eeuw (het schip is in 1912 vervangen). In 1840 telde Zetten 510, in 1872 1096, en in 1890 1563 inwoners. Bij de watervloed van 1809 waarbij de gehele Betuwe onder water kwam te staan is er veel verwoest, en verloren zes mensen het leven. Het hoogste punt in Zetten is een vluchtheuvel met daarop de in 1870 gebouwde kerk, mede bedoeld als wijkplaats bij overstromingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er fel gevochten in het dorp en zeer veel vernield, net als in het nabijgelegen Hemmen, vooral in de winter van '44/'45 in de nasleep van Operatie Market Garden. Ter nagedachtenis van de bevrijding is er in Zetten een bevrijdingsmonument geplaatst.

Bekend om:
Het museum Verpleging en Verzorging. Deze werd in 2007 hernoemd naar het Florence Nightingale Instituut, het kenniscentrum van de geschiedenis van de verpleging. Het fysieke museum is in 2012 gesloten. Je kan de geschiedenis van de zorg nu online bekijken via www.fni.nl. In Zetten ligt de Heldringstichting.

Leuk om te weten:
Het hoogste punt in Zetten is een vluchtheuvel met daarop de in 1870 gebouwde kerk, mede bedoeld als wijkplaats bij overstromingen. Zetten heeft momenteel van alle dorpen in Nederland het grootste winkelaanbod gerelateerd aan het aantal inwoners.

Het team van buurtverbinders komen versterken:
Vind je het leuk om buurtverbinder te worden voor je eigen dorp Zetten?

Voor vragen, tips en anderes kun je ons mailen aan contact@onsoverbetuwe.nl of contact opnemen via deze site.

 

Is deze omschrijving helder en volledig? Mis je iets? Is er iets veranderd of heb je een andere op- of aanmerkingen, mail dan naar contact@onsoverbetuwe.nl. 

Dank je wel.

Hartelijke groet
De buurtverbinders