Kennis, draagvlak en mensen zijn de belangrijkste pijlers van het werk van De Vlinderstichting. Het uiteindelijke doel: meer vlinders en libellen dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.
Mennonietenweg 10
6702AD Wageningen
0317 467 346

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven