Hoe werkt het?


Flexibel bestemmen in het kort

  • Er komt een nieuw bestemmingsplan voor Driel. We werken samen met Samen Driel.
  • Jij kan als inwoner en/of ondernemer van Driel meedenken wat er in het nieuwe plan komt. 
  • Vanaf maandag 27 januari tot en met 16 februari kon je stellingen plaatsen op het platform. Deze stellingen hebben we samen met inwoners die zich daarvoor hebben aangemeld aangescherpt en verduidelijkt. Bekijk de stellingen en berichten van inwoners.
  • Van 9 tot en met 22 maart kan je stemmen op de definitieve stellingen. 

Waarom samen bestemmen?

In een bestemmingsplan staan de regels en voorwaarden waaraan de ruimte moet voldoen. De gemeente Overbetuwe wil dat het nieuwe bestemmingsplan aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners en ondernemers van Driel. Vandaar dat we graag van jou horen: wat moet er volgens jou in het bestemmingsplan komen en wat niet ?  Doe je niet mee, dan bepalen anderen wat er in het plan komt. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of het nieuwe bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld en uitgevoerd.

Stemmen: eens of oneens

Vanaf 9 maart kan je door te stemmen aangeven welke stellingen volgens jou in het plan moeten. De stellingen zijn ingedeeld in vier thema’s:

  1. Wonen
  2. Buitenruimte
  3. Economie
  4. Maatschappelijk

Als bij een stelling meer dan 80% ‘eens’ gestemd heeft, wordt deze stelling opgenomen in het bestemmingsplan dat we voorleggen aan de gemeenteraad. Zij besluiten of het nieuwe bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld. 

Is 50 tot 80% het met een stelling eens, dan bekijken we deze stelling tijdens de werksessie (hieronder meer informatie). We proberen met elkaar de stelling aan te scherpen, zodat deze tijdens de stemronde die we dan houden, alsnog kans maakt om meer dan 80%.

Afsluitende werksessie online donderdag 30 april

Op donderdag 30 april is er een online werksessie van 19:30 tot 21:00 uur. Samen met geïnteresseerden bespreken we de resultaten van de stellingen en beslissen we door middel van discussie met de aanwezige inwoners welke stellingen er worden opgenomen in het concept bestemmingsplan. Wil je hier ook aan meedoen? Meld je dan aan via

Vragen of opmerkingen? 

Wil je meer informatie over het bestemmingsplan, of heb je hulp nodig bij het stemmen op het platform? Neem dan contact op met projectleider Joris Grob via mail () of telefoon (06-30780187).