Samenwerking met Samen Driel


Speciaal voor Driel kijkt Project Flexibel Bestemmen naar wat de inwoners van Driel en de initiatiefnemers van het platform SamenDriel.nl gemeenschappelijk en/of aanvullend voor wensen en plannen hebben. Dit brengen we zo goed mogelijk samen in het nieuwe bestemmingsplan. Dat vraagt van ons een goede afstemming met Samen Driel waardoor de maatschappelijke verbeteringen die Samen Driel nastreeft, zo goed mogelijk worden opgenomen in het bestemmingsplan.

Het kan zijn dat een onderwerp op het platform SamenDriel.nl niet helemaal past binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Het proces dat we nu doorlopen zorgt uiteindelijk voor een vernieuwing van het huidige bestemmingsplan voor kleine ontwikkelingen of functiewijzigingen. Voor het toevoegen van nieuwe woningen is een aparte bestemmingsplanprocedure nodig.