Hoe werkt het?


Flexibel bestemmen in het kort

  • Er komt een nieuw bestemmingsplan voor Slijk-Ewijk
  • Als inwoner en/of ondernemer van Slijk-Ewijk kon je meedenken wat er in het nieuwe plan komt. 
  • Inwoners konden stellingen plaatsen, deze zijn vervolgens aangescherpt en verduidelijkt samen met inwoners. Daarna kon er op de stellingen worden gestemd.
  • Als bij een stelling meer dan 80% ‘eens’ gestemd werd, wordt deze stelling opgenomen in het bestemmingsplan dat we voorleggen aan de gemeenteraad.

Waarom samen bestemmen?

In een bestemmingsplan staan de regels en voorwaarden waaraan de ruimte moet voldoen. De gemeente Overbetuwe wil dat het nieuwe bestemmingsplan aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners en ondernemers van Driel. Vandaar dat we graag van inwoners wilden weten: wat moet er volgens jou in het bestemmingsplan komen en wat niet.
Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of het nieuwe bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld en uitgevoerd.

Traject tot nu toe

Januari - februari 2020: stellingen konden geplaatst worden

Maart - april 2020: Er kon worden gestemd op de stellingen door inwoners

Eind april: Tijdens een online werksessie zijn alle stellingen besproken en werd beoordeeld welke stellingen meegenomen konden worden in het concept bestemmingsplan.

Bekijk hier de stellingen die zijn aangedragen.
Bekijk hier de resultaten.

Vervolg

Het is even stil geweest rondom het project flexibel bestemmen. In de zomermaanden heeft het project door omstandigheden even stilgelegen. Maar we zijn ondertussen weer volop bezig met het ontwerpen van het bestemmingsplan voor de kern. Het stedenbouwkundig advies- en ontwerpbureau BRO gaat ons hierbij ondersteunen. Zij stellen het bestemmingsplan en de plankaart op. De verzamelde informatie uit de kernen krijgt hiermee een juridische vertaling. Het bureau zal de uitkomsten van de online werksessie meenemen in het ontwerp. De verwachting is dat het plan medio juni ter inzage wordt gelegd.

We houden je via dit platform op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Vragen of opmerkingen?

Wil je meer informatie over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met projectleider Joris Grob via mail () of telefoon (06-30780187).