Wat is een bestemmingsplan?


Slijk-Ewijk heeft een nieuw bestemmingsplan nodig. Maar wat is een bestemmingsplan eigenlijk? 

 

Wat is een bestemmingsplan?

Alle grond in een gemeente is ‘bestemd’. Je kunt bijvoorbeeld een stuk grond hebben waarop je mag wonen, bedrijvigheid mag voeren, of het is bestemd als groengebied. Deze regels staan in het bestemmingsplan. Het plan beschrijft dus eigenlijk wat er met de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Slijk-Ewijk mag gebeuren. Bijvoorbeeld:

  • Waar zijn sportcomplexen toegestaan;
  • Welke regels zijn er over zelf energie opwekken;
  • Waar mogen winkels, horeca en bedrijven komen;
  • Wat is de maximale hoogte en breedte van gebouwen;
  • Nieuwbouw is alleen voor starters op de woningmarkt.

De buitengebieden tellen niet mee in het bestemmingsplan. Op de kaart zie je het betreffende gebied binnen de rode kaders. 

Tekst gaat door onder afbeelding

 

Voor iedereen belangrijk

Normaal gesproken maken gemeenten zelf het bestemmingsplan. Omdat de gemeente Overbetuwe wil dat het bestemmingsplan aansluit bij de wensen van inwoners en ondernemers, stellen we het plan samen met jou op. Alle inwoners en ondernemers hebben met de uitkomst van het bestemmingsplan te maken. Daarnaast willen we een ‘flexibel’ en eenvoudig plan. Flexibel zodat het plan aansluit bij de veranderende wensen van de inwoners en ondernemers. Eenvoudig zodat alle regels duidelijk en begrijpelijk zijn. 

 

Ingang bestemmingsplan

Het bestemmingsplan gaat in nadat de gemeenteraad met het vernieuwde plan heeft ingestemd. Dit is naar verwachting halverwege 2020. Het nieuwe plan is 10 jaar geldig. Wanneer wij meer weten, plaatsen we een bericht op OnsOverbetuwe.nl. 

 

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het huidige bestemmingsplan is inmiddels tien jaar oud en moet geactualiseerd worden.