Het koor “Animato “ is een gemengd koor en heeft op dit moment 31 koorleden die wekelijks op de maandagavond, van 20.00 tot 22.00, zingen in “de Rank” in Zetten onder de bezielende leiding van Wim Veerman. Ons repertoire is d...
Lees meer
W.A. van Spaenstraat 6
6671BZ Zetten
0620970774 / 0488 451797

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

Berichten