Nieuws


Inspiratiebijeenkomst de gezonde sportomgeving 24 nov. '22

Overbetuwe Beweegt, JOGG-Teamfit en IrisZorg nodigen u uit voor de inspiratiebijeenkomst over de gezondere sportomgeving.

Als sportaanbieder draagt u uw steentje bij aan een gezond Overbetuwe. Dat vinden wij allemaal ontzettend belangrijk. Denkt u, naast de beweging van uw sporters en het plezier, ook aan het aanbod in uw kantine voor de derde helft? Chips, frituursnacks, frisdrank en alcohol horen al jaren in veel sportkantines. U kunt het aanbod een gezondere draai geven door bijvoorbeeld fruit op de bar aan te bieden en ook bruine broodjes naast de witte. Dat zijn al mooie kleine stappen om met name de jeugdleden te laten zien dat er meer keuzes zijn. Voor de clubkas kan die verbreding ook voor een hogere omzet zorgen.

Datum:               Donderdag 24 november 2022

Tijd:                    19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie:              Voetbalvereniging EMM, Bredeweg 12, Randwijk

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over hoe we in onze gemeente  gezondere sportomgevingen kunnen creëren. De thema’s alcohol, roken en voeding komen aan bod. Sportaanbieders die zich al hebben ingezet voor een gezondere kantine, geven praktische tips en delen hun ervaring. Samen hebben we genoeg kennis en kunde in huis om te zorgen voor een gezondere sport in Overbetuwe!

Aanmelden: Stuur een mail naar

Voor meer informatie over de gezonde sportkantine zie de pagina Preventieakkoord.

Namens Overbetuwe Beweegt, JOGG-Teamfit en IrisZorg: Tot dan!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geslaagde avond:  Sportcafé Overbetuwe Beweegt 14 juni 2022

Op dinsdagavond vond het Sportcafé voor de sport- en beweegaanbieders in het nieuwe mooie gebouw van OBC Elst plaats.

Circa 50 enthousiaste mensen kwamen naar het Sportcafé bestaande uit sport- en beweegaanbieders en andere geïnteresseerde partners en organisaties.

Erben Wennemars was de gastspreker van de avond. Hij vertelde een interessant en inspirerend verhaal over o.a. de belangrijke rol van sport- en beweegaanbieders binnen de gezonde sportomgeving. Wethouder Sport, Wijnte Hol, stelde na zijn verhaal enkele stevige vragen, zo ook het publiek. Uiteraard had Erben zijn antwoorden weer paraat.

Na de pauze gingen de aanwezigen speeddaten. Tijdens het speeddaten gingen ze met elkaar het gesprek aan. Dit was hartstikke leuk. Iedereen was druk met elkaar in gesprek.

Bij het laatste onderdeel kregen de aanwezige samenwerkingspartners de ruimte om in een pitch zichzelf voor te stellenen en de ondersteuningsmogelijkheden toe te lichten. De aanwezige partners waren: Overbetuwe Beweegt, MEE Gelderse Poort, IrisZorg, Teamfit en Forte Welzijn: Jongerenwerk en Vrijwilligers Steunpunt Helpen in Overbetuwe. 

Na de pitches was er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een gezonde snack en een drankje.

Wij kijken terug op een geslaagde avond. Er zijn veel gesprekken gevoerd en veel contacten gelegd. Overbetuwe Beweegt wil alle aanwezigen bedanken voor hun komst.

Mochten er nog vragen zijn? Stuur dan een mail naar:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratis VOG-regeling voor vrijwilligers

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft de campagne gestart 'Heb jij ‘m al?'. Het CVSN, NOC*NSF en campagneboegbeeld Gregory Sedoc roepen sportverenigingen op gebruik te maken van de Regeling Gratis VOG.

Iedereen moet op zijn of haar club in een veilige omgeving kunnen sporten. Voor agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag is absoluut geen plaats. Een VOG, ofwel Verklaring Omtrent Gedrag, kan daarbij helpen. Een VOG is een door de overheid erkend bewijs van goed gedrag.

Wat te doen

Iedere club kan zich aanmelden voor de gratis VOG-regeling voor vrijwilligers. Daardoor kom je als vrijwilliger in aanmerking voor een gratis VOG. Door zich aan te melden, geeft je club tegelijkertijd een ijzersterk signaal af dat ze sociale veiligheid op de club heel belangrijk vinden en zich daarvoor inzetten. Kijk voor meer informatie op de website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Initiatief vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport, een initiatief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen is onder meer in samenwerking met CFP Green Buildings de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd.

Sport NL Groen maakt verduurzamen eenvoudig

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. “Alle sportclubs, maar ook gemeenten kunnen gratis advies krijgen over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Met Sport NL Groen willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen”, zegt VSG-directeur André de Jeu.

De gezamenlijke missie is om in 2030 in de sportsector een CO2-reductie van 49 procent te realiseren. “Het verduurzamen van 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt, biedt veel kansen om de Nederlandse sportsector toekomstbestendig te maken”, zegt Richard Kaper van NOC*NSF.

Edward van der Geest, voorzitter BSNC: “Onze branchevereniging wil graag een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Met deze tool kunnen zowel onze leden, zoals gemeenten, leveranciers, adviesbureaus en kennisinstellingen, toetsen welke milieumaatregelen van invloed zijn op het verbeteren van de duurzaamheid van een sportaccommodatie.”

Sportsector kan winstgevend verduurzamen met behulp van Sport NL Groen

“Sport NL Groen helpt de sportsector op weg door samenwerkingen met aangesloten fabrikanten en banken en gratis adviestrajecten door energiecoaches. Zo kunnen we samen de sportsector verduurzamen”, aldus Patrick Rijnbeek, bestuurder Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

“Sport NL Groen geeft niet alleen inzicht in te nemen maatregelen en aanbieders, maar brengt ook alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart voor jouw sportclub. Sportclubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen”, licht CEO Bram Adema van CFP Green Buildings toe.

Meer weten over Sport NL Groen?

Wil je weten hoe Sport NL Groen jouw sportclub kan helpen verduurzamen? Ga naar Sport NL Groen en bekijk hoe de tool werkt, wat je ermee kan en hoe verduurzaming bijdraagt aan een gezonde toekomst voor de sport.