De VVAO is een actieve netwerkvereniging voor HBO+ opgeleide vrouwen die al meer dan 100 jaar bestaat. We komen in kleine kringen en op grotere evenementen bijeen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en allerlei intere...
Lees meer

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven