Subsidie, donaties


Subsidie

Sinds januari 2016 is onsoverbetuwe.nl online, hét digitale online dorpsplein voor de gemeente Overbetuwe. Onsoverbetuwe.nl is een initiatief van inwoners/vrijwilligers uit onze gemeente, verenigd in de Stichting Buurtverbinders Overbetuwe. Om dit initiatief te kunnen realiseren heeft onze stichting financiële ondersteuning ontvangen van de gemeente Overbetuwe en het Oranje Fonds. 

We ontvangen jaarlijks subsidie van Gemeente Overbetuwe.

Persoonlijke ondersteuning/donaties 

Als u onsoverbetuwe.nl een goed hart toedraagt en ons ook financieel wilt ondersteunen kunt u een bedrag naar keuze overmaken op onze bankrekening onder vermelding van ‘donatie’. 

bankgegevens voor donaties: NL82 RABO 0304 6526 87  t.n.v. Stichting Buurtverbinders Overbetuwe