Onsoverbetuwe.nl

Inloggen of inschrijven

Gemeente Overbetuwe
11 januari 2019

Sportpark ‘De Pas’ wordt vitaal sportpark

Sportpark De Pas wordt omgetoverd tot een vitaal sportpark.

Dit betekent dat je ook op het sportpark terecht kunt als je geen lid bent van een sportvereniging. Bijvoorbeeld om te bootcampen, hard te lopen of voor jezelf te trainen. Daarnaast komt er ruimte voor kinderen om te spelen en ouderen om te bewegen en recreëren. Het plan hiervoor hebben sportverenigingen en gebruikers van het sportpark samen gemaakt. Wethouder Wijnte Hol is erg enthousiast over de geplande aanpassingen: “Met dit vitale sportpark hebben alle inwoners van Elst een plek om actief bezig te zijn. De Pas wordt een plek waar we niet alleen sporten, maar ook bewegen, recreëren en ontmoeten. ”

Ook uitbreidingen voor sportverenigingen

In het vitaal sportpark moeten onder andere een klimtoren, (water)speeltuin, picknickvoorzieningen, jongeren ontmoetingsplek met overkapping, een ligweide en een multicourt (ondergrond voor verschillende sporten) of voetbalveld komen. Ook de sportverenigingen hebben voordeel bij de uitbreidingen. Zo is de wens om een bestaand voetbalveld om te zetten naar kunstgras ingewilligd.  Daarnaast bestaat het idee om bestaande vijver geschikt te maken voor de hengelsport.

Onderwijs op het sportpark

Het veelzijdige aanbod van het vitale sportpark willen we niet aan de leerlingen op onze scholen voorbij laten gaan. Het doel is dan ook om te zorgen dat leerlingen uit de bovenbouw uit Elst meer gebruik gaan maken van sportpark de Pas. Onder noemer Sjors Sportief kunnen leerlingen kennis maken met sporten die op het sportveld op school niet aan bod komen. Je kunt hierbij denken aan trailrun, vlottenbouw en sportvissen. De mogelijkheden hiervoor worden besproken met de basisscholen en Overbetuwe Beweegt.

Ook andere groepen actief

Ook is er aandacht voor mensen met een beperking, statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In een onderlinge samenwerking tussen de Driestroom en de sportverenigingen wordt werkpost de Pas opgericht om door allerlei (lichte) werkzaamheden deze groepen actief te betrekken.

Vervolg

De verwachting is dat – als alles meezit – medio 2019 de schop in de grond kan. Als eerste staat de oplevering van het nieuwe kunstgras voetbalveld gepland. Daarna worden alle andere plannen in fases tot en met 2020 uitgevoerd. Daarna is Vitaal sportpark de Pas officieel een feit.