Onsoverbetuwe.nl

Inloggen of inschrijven

Gemeente Overbetuwe
11 maart 2019

Werkgelegenheid in Overbetuwe fors gegroeid in 2018

De werkgelegenheid in de gemeente Overbetuwe is in 2018 gestegen met ruim 1.100 banen. Dit is ruim twee keer zo groot als de groei van de werkgelegenheid in de regio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland. We hadden in 2018 een groei van ruim 6% ten opzichte van 2017. Hiervoor zijn vooral de zakelijke dienstverlening, groothandel en industrie/delfstoffenwinning verantwoordelijk.

Procentueel hoogste van Gelderland
De procentuele groei van de werkgelegenheid in 2018 in Overbetuwe behoort bij de hoogste van Gelderland. Deze groei komt vooral door deze sectoren:

  • zakelijke dienstverlening (groei van 284 banen);
  • groothandel (groei van 140 banen);
  • industrie/delfstoffenwinning (groei van 135 banen).


Vervoer, opslag & communicatie zeer grote en hard groeiende sector
Sinds 2010 groeit de sector vervoer, opslag & communicatie erg hard. In 8 jaar tijd is de werkgelegenheid ruim verdubbeld, zo blijkt uit figuur 1. In 2018 zijn er 119 banen bij gekomen. Deze sector is een zeer grote sector in Overbetuwe met maar liefst 16% van het totaal aantal banen. Dit neemt in de toekomst alleen maar toe, door de grote, logistieke bedrijven op Park15 .

Figuur 1: Groei 7 grootste sectoren uit Overbetuwe

Grootste groei aantal vestigingen in sector gezondheidszorg
De grootste groei van het aantal vestigingen vond plaats in de sector gezondheidszorg. Er kwamen 32 vestigingen bij. Het aantal banen nam toe met 113, in tegenstelling tot de (grote) daling van de werkgelegenheid in 2015 en 2016. In de sector met de meest vestigingen, zakelijke dienstverlening, nam het aantal vestigingen toe met 20 (in 2018 bijna 1.100 vestigingen). Het aantal banen in deze sector (met de grootste groei van de werkgelegenheid) nam toe met 284.

Meer informatie over de Overbetuwse economie 2018 staat op www.overbetuwe.nl/ondernemers.