Onsoverbetuwe.nl

Inloggen of inschrijven

Werkzaamheden Hoofdstraat Zetten

Binnenkort vinden er werkzaamheden plaats aan de Hoofdstraat in Zetten. Direct aanwonenden hebben hierover een brief ontvangen. De woningen in het plan Kastanjehof moeten nog een
definitieve aansluiting krijgen op de Hoofdstraat. Er is nu nog sprake van een tijdelijke aansluiting.
Ook aan de riolering moet gewerkt worden.

Werkzaamheden en planning
In de Hoofdstraat worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Van de Hoefslag (H.
Piersonstraat) tot aan de Bakkerstraat wordt de riolering verruimd over een lengte van 220 meter.
Dit is noodzakelijk om wateroverlast bij extreme regenval te voorkomen. Om de overlast door de
werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken worden deze twee klussen in een keer, in verschillende fases, uitgevoerd. Fase 1 start op 3 juni. Bekijk in de bijlage de verdere planning per fase.

Tekening faseringen Hoofdstraat te Zetten.pdf

Overlast
Enige overlast is helaas niet te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbieden van de
vuilcontainers en een aangepaste route voor de bus. Hierover krijgen aanwonenden verdere informatie. Vanzelfsprekend blijven de woningen bereikbaar, maar voor een korte tijd kunt u niet met de auto bij uw woning komen. De hulpdiensten kunnen wél bij uw woning komen.

Voor het doorgaande verkeer wordt een omleiding ingesteld.

Inloopavond
Er wordt een inloopavond georganiseerd waar wij eventuele vragen kunnen beantwoorden. U bent
van harte welkom op donderdag 16 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur in de Wanmolen in Zetten
(Schweitzerpark 2).

Vragen?
Vragen kunt u stellen aan projectleider van de gemeente Overbetuwe. Bereikbaar op
telefoonnummer 14 0481 of via e-mail: .