Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Filters
Dru Yoga, Dru Meditatie en Vuurlopen in Valburg
 
Van harte welkom  bij Dru Yoga en Dru Meditatie en VuurlopenDru Yoga is  een mooie, zachte vorm van yoga, toegankelijk voor velen. De vloeiende  bewegingsreeksen die de Dru Yoga rijk is, zorgen voor souplesse en doorstroming  van de energie. Hierdoor verdwijnen spanningen en blokkades, zowel op  lichamelijk als op mentaal en emotioneel gebied. En dieper, op spiritueel  niveau. Dru Meditatie  gebruikt bewegings- en ontspanningselementen van de Dru Yoga. Vervolgens worden  er diverse technieken aangeboden om tot innerlijke stilte te komen en meer in  het ‘nu’ te leren leven.Ik hou erg  van dansen en heb jarenlang Aikido beoefend, een dansante krijgskunst, ook wel  ‘Zen in beweging’ genoemd. Dru Yoga en  Dru Meditatie zijn een mooie, wat zachtere voortzetting van mijn pad.Wekelijks geef ik een aantal  lessen in een prettige ruimte van dorpshuis ’t Kriekske te Valburg.Bij het Vuurlopen, lopen we over een pad van hete kooltjes, van zo'n 2 tot 3 meter lang. Alvorens dit te kunnen doen, word je in een programma (binnen) voorbereid om je energie zo hoog te brengen dat je daadwerkelijk veilig over de kooltjes kunt lopen. Het is een mooie, grensverleggende vorm om datgene los te laten wat je niet meer dient en 'door het vuur te gaan' voor dat wat je wilt manifesteren in je leven. Het vuur transformeert en heelt. Een mogelijk blaartje op een bepaalde reflexzone kan helend werken voor het orgaan dat gereflecteerd wordt.De Vuurlopen beslaan een dagdeel in de middag of avond, zodat we in het donker kunnen lopen. Ik zal ze af en toe  op een mooie plaats, (ook op aanvraag) organiseren.website: yogaclaartje.nl
Buurtbemiddeling Lingewaard en Overbetuwe
 
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige en gratis voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Deze vrijwilligers zijn allemaal getraind. De bemiddeling houdt in dat getrainde onafhankelijke vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Want het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf hun conflict oplossen. Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Juist door er niet met elkaar over te praten kan een kleinigheidje uit de hand lopen. De politie erbij halen levert niet altijd de verzoening en vrede die buren zich wensen. Het lost misschien het conflict wel op, maar bewerkstelligt niet altijd een duurzame oplossing van het probleem. Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, al of niet op verwijzing door instanties zoals gemeente, politie of woningcorporatie. Voorwaarde is dat de mensen vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling. Een burenruzie kan het woonplezier behoorlijk verpesten. Buurtbemiddeling heeft een eigen website met meer informatie en is er voor iedereen in de gemeente Overbetuwe.
1 van 4