Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Dorpsraden en wijkplatforms

Onze gemeente heeft acht dorpsraden. In Elst zijn er drie wijkplatforms.

Stichting Dorpsraad Zetten-Hemmen

- Stichting Dorpsraad Driel

- Stichting Dorpsraad Heteren

- Vereniging Dorpsraad Oosterhout

- Stichting Dorpsbelangen Herveld-Andelst

- Stichting Dorpsraad Valburg en Homoet

- Stichting Dorpsraad Slijk-Ewijk/Loenen

- Stichting Dorpsraad Randwijk

Stichting Wijkplatform Elst-Noord

Stichting Wijkplatform Elst-Oost

Stichting Wijkplatform Elst-Zuid