Financiële ondersteuning


2e ronde van de subsidieregeling Vergoeding Coronatoegangsbewijscontrole is vastgesteld. 

Moet uw organisatie bezoekers in Overbetuwe controleren op een coronatoegangsbewijs? Dan kunt u vóór 1 mei een subsidie van maximaal € 2.500,- aanvragen voor extra kosten die u maakt. U vraagt de subsidie online aan via de website van gemeente Overbetuwe.

Om welke kosten gaat het? 

Het gaat om kosten die u maakt(e) tussen 1 januari en 26 maart voor bijvoorbeeld materiaal zoals polsbandjes en kosten voor de inzet van personeel, zoals beveiligers en stewards of vrijwilligers. Ook ZZP-ers die in de eerste maanden van dit jaar bij hun sportactiviteiten de coronatoegangsbewijs controle hebben uitgevoerd kunnen ook een vergoeding voor hun inzet krijgen net als andere ondernemers.

In totaal is er € 184.233 beschikbaar voor aanvragers in Overbetuwe. Dat geld krijgt de gemeente van het Rijk. De nieuwe regeling is een opvolger van de regeling in 2021. 

Vragen? Bij vragen kunnen verenigingen en commerciële sportaanbieders contact opnemen met Frederik Stouten via 14 0481.