Lokaal Sportakkoord


Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord beschikbaar

In de gemeente Overbetuwe hebben ruim 80 partners eind januari 2020 het Overbetuwse Sportakkoord ondertekend. Voor de acties en ambities die in het sportakkoord staan heeft het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Benieuwd welke? Bekijk dan hier het Lokale Sportakkoord.

Vanuit het Lokale Sportakkoord zijn de volgende werkgroepen in Overbetuwe actief:

  • Iedereen doet mee 
  • Sportieve en gezonde jeugd
  • Vitale en sterke sport- en beweegaanbieders en Duurzame sportinfrastructuur

Iedereen kan profiteren van de acties uit het Lokaal Sportakkoord. Daarom is er een Aanvraagformulier ondersteuning initiatieven Lokaal Sportakkoord.docx beschikbaar en een Voorwaarden en procedure uitvoeringsbudget 2021.pdf

Als sportvereniging, onderwijs-, zorg- of welzijnsorganisatie kan je je ook aansluiten bij een van de bovengenoemde werkgroepen om samen uitvoering te geven aan acties om zoveel mogelijk mensen aan het sporten of bewegen te krijgen. Stuur dan een mail naar en geef aan bij welke werkgroep je aan wil sluiten. 


Kosteloos ondersteuningsmogelijkheden; inzet services

Wat zijn services?

Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Voor meer informatie en voorbeelden zie:

Wilt uw vereniging in aanmerking komen voor het Services Budget? Stuur dan een mail naar Barbara Burghard, verenigingsadviseur van Overbetuwe Beweegt: Zij bekijkt welke mogelijkheden er zijn.