Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Onsoverbetuwe.nl

Inloggen of inschrijven

Maatregelen verkeersveiligheid LexkesveerDe gemeenten Wageningen en Overbetuwe nemen maatregelen om de veiligheid rondom het Lexkesveer verder te verbeteren. Dit naar aanleiding van twee ongevallen die in korte tijd achter elkaar plaatsvonden. De huidige situatie is niet verkeersonveilig, maar beide gemeenten zien een aantal verbeterpunten.

Zondagavond 27 januari 2019 reed een auto vanaf de veerstoep bij het Lexkesveer aan de Randwijkse zijde in het water. Dit was in korte tijd de tweede keer dat een auto te water raakte. Op 8 december raakte namelijk ook een automobilist te water, helaas met een treurige afloop.

Zowel gemeente Overbetuwe als de gemeente Wageningen waren geschokt door beide ongevallen en zagen hierin aanleiding om de situatie ter plekke nog eens goed te bekijken. De huidige signalering (knipperlicht) en de aankondigingen via de borden was en is prima en voldoet aan alle wettelijke eisen.

Extra maatregelen

Er zijn echter wel een aantal concrete verbeterpunten die de beide gemeenten de komende tijd gaan uitvoeren:

  • Gemeente Wageningen vervangt de komende weken de aanwezige waarschuwingsborden door grotere exemplaren.

  • Gemeente Overbetuwe zet aan het einde van de brug (gezien vanuit Randwijk) aan weerszijden van de weg grotere borden van 50km/uur.

  • Enkele defecte lantaarnpalen op de weg richting het Lexkesveer worden zo snel mogelijk gerepareerd. Hierbij is het belangrijk om te melden dat de straatverlichting en het knipperlicht bij de veerstoep goed functioneren.

  • In het voorjaar laat de gemeente Overbetuwe zig-zag strepen aanbrengen aan het einde van de brug.

  • De stopstreep bij de veerstoep wordt opgefrist.

  • Het oude knipperlicht wordt vervangen door een LED knipperlicht zodat deze nog beter zichtbaar is wanneer verkeer vanaf de brug komt.

Beide gemeenten werken hiermee samen aan een verdere verbetering van de verkeersveiligheid rond het Lexkesveer. 

Deel dit bericht!

Reacties

Christine Koch-Zeh
1 februari 2019

Ik zit te denken, misschien ook iets om glijden naar het water bij gladheid te voorkomen. Een soort stopdrempel ...

Astrid Kessels
4 februari 2019

Beste Christine en Peter. Bedankt voor het meedenken! De situatie is op dit moment al veilig. De maatregelen die in het bericht genoemd worden, zijn al extra. We hebben gezocht naar maatregelen die niet veel extra kosten met zich meebrengen. Meer dan deze maatregelen doen we dus momenteel niet.