Slijk-Ewijk


Slijk-Ewijk heeft 484 inwoners.

De oudste vermelding, Euuci Silec, (Eeuwig Slijk), stamt uit het jaar 855. Rond 1900 vormde het een 'bruisend' dorp met bijna 600 inwoners en enige tabaksindustrie. Tot 1933 telde het ook twee basisscholen. Momenteel bevindt zich er alleen nog een dorpshuis.

In het dorp staat een witte Hervormde Kerk, een deels gotisch monument uit de 15de eeuw.

Landgoed Loenen en Boerderij De Danenburg

Buiten het dorp staat landgoed Loenen met, op het landgoed, een huis uit ongeveer 1825 dat gedurende 150 jaar lang werd bewoond door de baronnenfamilie Van Boetzelaer en sinds 2003 in handen is van Staatsbosbeheer. Hiervoor stond er sinds de Late Middeleeuwen een kasteel, dat echter bij een dijkdoorbraak rond 1820 volledig werd weggespoeld, hetgeen nog terug te zien is aan een kolk buiten de Waaldijk.

Ten oosten van Slijk-Ewijk ligt de herenboerderij De Danenburg(h)[3] of Danenberg. Deze werd in de 11e eeuw als versterkte boerenstede tegen de vikingen gebruikt. Er bevond zich ook een gracht rondom dit gebouw, dat ook wel als kasteel werd genoemd. In de 19e eeuw trok de tweede burgemeester van Valburg Derk Gaijmans in het pand om het te gebruiken als woonhuis en een lokaal als gemeentehuis. In 1847 werd hier een eind aan gemaakt en werden de gemeentevergaderingen verplaatst naar het café van Valburg. Het pand verkeerde toen in slechte staat en ook de burgemeester vertrok. Niet veel later werd het gebouw door brand verwoest. Er werd daarop een nieuwe boerderij gebouwd, maar ook deze brandde af. Eind 19e eeuw werd de huidige boerderij gebouwd. In 1995 poogde de gemeenteraad van Valburg het pand op de monumentenlijst te krijgen, maar de eigenaar weigerde en de Raad van State wees het af. In die tijd speelde de dreiging van het MTC, waarvoor een haven moest worden aangelegd op deze plek. Het MTC verdween in 2002 echter van de plantafel en de milieubeweging wist te bedingen dat het gebied open bleef. Het nog op te leveren Landschapspark De Danenberg, dat ter compensatie voor het Betuws Bedrijvenpark wordt aangelegd, is naar de boerderij vernoemd.

Het team van buurtverbinders komen versterken:
Vind je het leuk om buurtverbinder te worden voor je eigen dorp Heteren?

Is deze omschrijving helder en volledig? Mis je iets? Is er iets veranderd of heb je een andere op- of aanmerkingen, mail dan naar contact@onsoverbetuwe.nl. 

Dank je wel.

Hartelijke groet
De buurtverbinders